എച്ച്ജി‌എച്ച് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, എത്ര തവണ സൂചികൾ മാറ്റാം?

എച്ച്ജി‌എച്ച് കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, എത്ര തവണ സൂചികൾ മാറ്റാം?

HGH പേനയ്ക്കുള്ള സൂചികൾ ( ജെനോട്രോപിൻ ഉദാഹരണം) ഓരോ പുതിയ കുത്തിവയ്പ്പും മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്, ഒരൊറ്റ ഉപയോഗം മാത്രമാണ് ഇതിന് നിരവധി കാരണങ്ങൾ:

- വന്ധ്യത കുത്തിവയ്പ്പ്

- ദി പുതിയ സൂചി പൂർണ്ണമായും വേദനയില്ലാത്തതാണ്

ചില ഉപയോക്താക്കൾ സൂചികളിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ആദ്യ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം, സൂചി മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

ഓരോ പുതിയ കുത്തിവയ്പ്പിലും സൂചി പുതിയവയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുമുമ്പത്തെ ലേഖനം ജെനോട്രോപിൻ പരിശോധന, ഫൈസറിൽ നിന്നുള്ള എച്ച്ജിഎച്ചിന്റെ ലൈസൻസ് പ്രാമാണീകരണം
അടുത്ത ലേഖനം HGH ജെനോട്രോപിൻ GoQuick 12 mg 36 IU - ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള സജീവമാക്കൽ വീഡിയോ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്

* ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ