ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നമാണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നത്?

Pfizer

 • HGH തായ്ലാന്റ്
  നിന്ന് 1,900 ฿ THB

  ജെനോട്രോപിൻ GoQuick Pen 36 IU / 12 mg (HGH, Somatropin, Human Growth Hormone)

  Pfizer

  - ഇത് എന്താണ് ജെനോട്രോപിൻ? എച്ച്‌ജിഎച്ച് (ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ) ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ഉപകരണമാണ് ജെനോട്രോപിൻ ഗോക്വിക്ക് പെൻ 36 ഐയു. ഇത് ഒരു...

  എന്താണ് ഇത് HGH? കൂടുതലറിയുക
  നിന്ന് 1,900 ฿ THB